Szanowni Członkowie Stowarzyszenia UKS Delfin Garwolin,
Na podstawie §17 Statutu Uczniowskiego Klubu Sportowego „Delfin” Garwolin,  Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków na dzień 16 stycznia 2019 r. o godzinie 18:00 (I termin), II termin 16 stycznia 2019 r. godz.18:15. Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia: Garwolin, ul. Olimpijska 5 (sala konferencyjna na basenie Garwolanka)Porządek obrad:
1.      Sprawozdanie z działalności Klubu za 2018 rok.
2.      Plan działań na rok 2019.
3.      Sprawy różne.

Z poważaniem,

w imieniu Zarządu
Tomasz Jędrzejewski – Sekretarz UKS Delfin